Gezinscoach bij autisme en pubertijd

  1. Home
  2.  » Gezinscoach bij autisme en pubertijd

Een gezinscoach kan ondersteuning bieden wanneer het voor ouders lijkt, alsof ze hun kind niet meer in de hand hebben. Er zijn altijd conflicten en zelfs gezamenlijke activiteiten en uitjes lijken een straf voor ouders en kind. Wanneer er herhaaldelijk iets fout gaat binnen een gezin, verdwijnt al snel de motivatie om samen te werken. Daardoor verliest het gezin haar identiteit. Er kunnen diverse oorzaken aan zo’n situatie ten grondslag liggen zoals autisme of pubertijd.

Mogelijke oorzaken van de problematiek

Gezinnen zijn zich meestal zelf wel bewust van de problematiek binnen hun gezin. Bijvoorbeeld als de dingen die fout gaan, het eerst benadrukt worden. Als herhaaldelijk conflicten voorkomen, vermijden de ouders activiteiten en momenten waaruit de meeste ruzies ontstaan. Veel voorkomende factoren die van invloed kunnen zijn op een goede samenwerking binnen een gezin zijn:

  • Ouders met drukke baan
  • Andere verwachtingen van een gezinsactiviteit
  • Ouders met weinig overwicht
  • Kind dat bewust conflicten opzoeken
  • Kind in de pubertijd
  • Kind met autisme
  • Ouders die minder goed op conflicten reageren

Gezinscoach biedt ondersteuning

Coaching van Adam biedt gezinnen de mogelijkheid om problemen op te lossen als een kind bijvoorbeeld de diagnose autisme kreeg. Door samen te werken als gezin kan de situatie zich ten goede keren. Na aanmelding gaan we actief met het huisgezin aan de slag en bieden ondersteuning om de samenwerking binnen het gezin opnieuw vorm te geven. Zo kunnen jullie weer een team worden en het normale leven weer oppakken. Daardoor wordt elk gezinslid zich bewust van conflicten en patronen. Deze trajecten doen we vaak met meerdere gezinnen tegelijk. De activiteiten voeren de deelnemers uit in het eigen gezin.

gezinscoach bij autisme of pubertijd

Autisme

Wanneer je kind na de leeftijd van 8 jaar de diagnose autisme krijgt, is het voor ouders vaak lastig om de balans in het dagelijks leven terug te vinden. Bij autisme kan professionele ondersteuning vaak bevorderend werken. Zo kan een kind met autisme bepaalde vaardigheden aanleren zoals sociale vaardigheden en motorische vaardigheden of ondertiteling geven aan gevoelens. Onze gezinscoach gaat actief met het hele gezin op avontuur om jullie als ouders opnieuw in je kracht te zetten.

Adam realiseert zich hierbij dat ouders hun kinderen als geen ‘andere’ hulpverlener kennen. Soms kunnen zij vaardigheden beter overbrengen, doordat ouders al in de veilige cirkel van hun kind zitten. Om je als ouders opnieuw in je kracht te zetten, gaat onze coach samen met je op zoek naar de talenten van je kinderen. Door natuurlijke activiteiten te ondernemen, leert de coach je hoe jij als ouder gevoelens, gedrag en patronen bij een kind met autisme kunt herkennen. Daaropvolgend leer je het gedrag van een kind met autisme ondertitelen, je kind letterlijk te volgen en erop in te spelen. Zo komt er rust en ruimte, om meer van elkaar te genieten. Elementen die in dit autisme traject voorkomen zijn ondermeer hutten bouwen, vuur maken en outdoor koken.

Pubertijd

Een puber binnen het gezin kan voor behoorlijk wat onrust zorgen. Huisregels worden overtreden, huiswerk komt niet af en er wordt gespijbeld. Ook ongeoorloofd uitgaan, een extreem uiterlijk en stemmingswisselingen zijn aan de orde van de dag. Ouders ervaren dit vaak als een lastige tijd. Vooral worstelingen met verantwoordelijkheid, veiligheid en loslaten, kunnen ouders erg onzeker of zelfs gefrustreerd maken. Ze beseffen vaak niet dat door de transitie van kind naar volwassene, kinderen zich afzetten tegen hun ouders. Hun kind wil de veranderingen zelf onderzoeken.

Onze trajecten en inhoud

Om je gezin te ondersteunen en weer in rustiger vaarwater te brengen, bieden wij een programma aan dat we speciaal ontwikkelden voor gezinnen met meer behoefte aan sturing. Ze bestaan uit 6 bijeenkomsten. De 2 trajecten die we aanbieden zijn:

Tiener en gezin

Tijdens dit traject trekken ouders en kinderen eropuit. Jullie zetten bivak op, maken vuur en gaan samen op jacht naar voedsel. Tijdens de groepsactiviteiten coachen wij jouw gezin om ondermeer communicatiepatronen te herkennen en als ouder tijdig in te spelen op onveilige situaties of juist even afstand te nemen. Zo leer jij als ouder de grens kennen tussen loslaten en ingrijpen.

Samen met mijn tiener

Dit traject ontwikkelde Adam speciaal voor alleenstaande ouders met pubers. Het bevat ook elementen als op bivak gaan, vuur maken en koken. Als alleenstaande ouder leer je niet alleen de grens tussen loslaten en ingrijpen, maar ook onderzoekt de coach de relatie tussen jou en je kinderen.

Meld je hier aan.

Contact:
Jacob van Ruysdaelstraat 8-02
3904 XB  Veenendaal
info@adamadventurecoaching.nl

.
Telefoon 06-150 673 41
(Uitsluitend bereikbaar van
ma t/m do tussen 9.00 en 18.00 uur)

Copyright ©2020 Adam Adventure Coaching | Realisatie: DKGS Agency / SEO webteksten: Tekstbureau Kiki Koning